Så er vi tilbage i en smukt renoveret skole

Efter en overordentlig hektisk uge med udpakning af mange, mange flyttekasser, og en sværm af håndværkere og flyttefolk omkring os, er vi nu klar til at byde børnene velkommen i en smukt nyrenoveret skole. 

Det er blevet virkeligt lækkert. Alle rum er blevet malet, så skolen nu fremstår lys og venlig. Klasselokalerne har fået nye døre. Der er opsat lyddæmpende paneler på lofter og vægge. 

Vi har fået nye elevskabe, og der opsat helt nye 75” interaktive touchskærme i alle undervisningslokaler. Grupperummene mellem klasserne er blevet udvidet og forsynet med siddemiljøer, så mindre grupper af elever kan fordybe sig uden for klassen. 

Et nyt ventilationsanlæg sørger for, at der altid er frisk luft i klasse- og faglokaler, og på muren udenfor er der på solsiden sat markiser op over alle vinduer, så vi er skærmet mod solen.

Trappen, gangarealerne og grupperummene er blevet adskilt med glasvægge og -døre, så støjgener  mindskes. 

I den smalle passage ind til gården er der bygget en helt ny bygning, der rummer lækre elevtoiletter, mødelokale og elevator. De tunge indgangsdøre til skolen er forsynet med automatisk døråbning, så man ikke længere behøver at gå til styrketræning for at åbne døren.

Vi har fået nyt, udvidet håndværk/designlokale, der næsten er klar til brug. Biblioteket - pædagogisk læringscenter - er blevet helt nytænkt. Men indretningen af det, kommer i anden række, når skolens andre funktioner er på plads.

DCL på skovtur

Som afslutning på et godt skoleår, hvor vi har været genhuset i Bispe- bjerg Skole, drog hele Den Classenske Legatskole på skovtur i Dyrehaven torsdag den 28. juni. I en mindre armada af busser kørte hele skolen fra Indre By til Springforbivej, og så gik turen ind i Dyrehaven.

Vejret var fantastisk, solen skinnede fra en skyfri himmel. Der var arrangeret en mængde forskellige aktiviteter omkring Eremitageslottet. Sjette, syvende og ottende klasse slog sig ned på fodboldbanerne foran slottet, og gennemførte en rundbold- turnering, hvor eleverne i blandede hold spillede indledende kampe og finale, Som det ses af billederne gik alle op i spillet med liv og sjæl, og turneringen fik et ærefuldt vinderhold.

Nu glæder alle sig til at komme tilbage til Vester Voldgade til en fornemt renoveret skole. Klasseloka-lerne er blevet malet, vi har fået nye døre, der er kommet nye elevskabe - og ikke mindst effektiv udsugning. Gruppelokalerne mellem klasserne er blevet åbnet op mod gangarealerne og forsynet med glasvægge. Der er bygget elevatortårn med nye toiletter. Biblioteket er bygget helt om og håndværk/designlokalet i nederste etage er blevet udvidet og nyindrettet. 

 

 

DCL-miniatureby

Sommerparaden

Tekst

Sommerparaden

Sommerparaden var afslutningen på 5. klassernes undervisning i Håndværk og Design. Børnene har i 7 måneder arbejdet med at lave kostumer og koreografi. De har selv valgt musikbidderne og stået for hele afviklingen. De elever, der valgte ikke at deltage i paraden, har stået for alt det praktiske, som lyd, sminke, sætte publikum på plads og styre paraden. Kostumerne er lavet af kasseret hospitalstøj og sengetøj fra Bispebjerg hospital, samt diverse materialer fra stilladsfirmaer og andre byggefirmaer i området plus lidt bling fra butikkerne i Nordvest. 

 

Dansens Dag i sol og regn

Hvert år i april er Dansens Dag, hvor dansen bliver fejret i hele verden. Også i Danmark samler Dansens Dag al slags dans for at fejre kunstformen. Dansens Dag sætter spot på dansens universelle evne til at krydse alle politiske, kulturelle og etniske grænser og forene folk i fred og venskab gennem et fælles sprog: DANS!

På Den Classenske Legatskole instruerede de store elever de mindre i dans og tiol den store finale i skolegården på Bispebjerg. Det blev til en række muntre og lærerige timer.

Billedkunstens Dag

Skolernes Motionsdag 2017 på plænen ved Bispebjerg Hospital

8v arbejder i de Maritime Nyttehaver

Skolen flytter adresse midlertidigt.

Den bevaringsværdige skolebygning på Vester Voldgade fra 1889-1890 skal helhedsrenoveres og moderniseres. Derfor er elever og personale blevet genhuset i den tidligere Bispebjerg Skole på Frederiksborgvej 107. Bispebjerg Skole er hen over sommeren blevet gjort i stand, så den var klar til at modtage os med lyse og venlige lokaler. Det er er en fin gammel skole med masser af sjæl, men vi glæder os til at komme tilbage til skolen på Vester Voldgade.

Renoveringen og moderniseringen af skolen strækker sig fra august 2017 til juli 2018. Der er tale om en betydelig forbedring af indeklimaet, akustikken og elinstallationerne på skolen. Klasselokalerne lyddæmpes og males, nye døre og nye interaktive tavler. Gangarealer og trapperne lyddæmpes og males. Grupperummene udvides og toiletforholdene forbedres med en ny toiletbygning i den smalle passage mellem Vester Voldgade og skolegården. Bygningen kommer også til at rumme en elevator til alle etagerne. Læringscenteret/biblioteket udvides og nyindrettes med nye biblioteksmøbler og fordybelsesområder. Det tidligere sløjd/billedkunstlokale i nederste etage udvides og indrettes, så det i højere grad kan tilfredsstille de krav, der i folkeskolen stilles til de kreative aktiviteter, herunder det nye fag håndværk & design.

Klik på ovenstående billede og læs mere om, hvad renoveringen omfatter.

 

2. klasses scherfiginspirationer

Dagligt liv på Den Classenske Legatskole

Den Classenske Legatskole har rødder i fortiden. Traditionen og det historiske tilhørsforhold er udgangspunkt for en forståelse af dens placering i forhold til tid og sted og for erkendelse af udvikling og forandring. Skolen blev stifet i 1793 for midler fra generalmajor J. F. Classens testamente. J. F. Classen havde fremstillet kanoner, krudt og kugler i Frederiksværk – produkter, som han blandt andet solgte til det danske forsvar. På baggrund af sit bekendtskab med forsvaret følte Classen, at der var behov for en skole, ikke mindst for underofficerernes børn, og det var derfor ganske naturligt, at skolen kom til huse i lokaler på 1. artilleriregiments kaserne i Strandgade. I 1895 flyttede skolen til Wildersgade, og i 1919 overtog kommunen driften af skolen. Den nuværende beliggenhed i Vester Voldgade har skolen haft siden 1938. Selv om skolen stadig har forbindelse til Det Classenske Fideicommis, er de militære bånd er for længst klippet over, og skolen drives nu som en almindelig kommuneskole, med god, solid undervisning, hvor eleverne lærer at tage hensyn til hinanden og omgivelserne, således at der gennem ansvarlighed opnås et trygt, rart og lærerigt miljø. 

Den Classenske Legatskole 1970

DCL-byens avis

I starten af januar måned var Den Classenske Legatskole omdannet til en miniby: DCL-byen. Eleverne arbejdede i en lang række forskellige virksomheder, der producerede smykker, kosmetik, tekstiltryk, modetøj, dukker og smykker. Der var konditori med hjemmebagte kager, wellness, yoga, fittness, musikcafé, hvor elevernene spillede musik, filmstudie, biograf, naturhistorisk museum og meget mere. DCL-byen havde naturligvis også en avis, hvor eleverne skrev, redigerede og layoutede alle artikler. Avisen blev trykt i 500 eksemplarer.

Klik her for at læse avisen

 

 

 

 

Billeder fra skolen: 1890, 1891, 1910, 1917 og 1937

Åben Skole

Skolen er også ...

Åben Skole