En anderledes skoledag - bevægelse, begejstring og fællesskab!

 

Skolernes Motionsdag er en fælles tradition for stort set alle skoler i Danmark. Motionsdagen afholdes hvert år fredag før efterårsferien. Her sættes der fokus på de positive fælles oplevelser, som man kan få, når man bevæger sig i det fri sammen med andre. Bevægelse og fællesskab er vigtigt for både elevernes sundhed og trivsel. Det er oplevelser, der trækker renter langt ind i voksenlivet.

På Den Classenske Legatskole startede vi dagen med en fælles opvarmning i skolegården. Derefter fulgtes vi alle til Christianshavns Vold, hvor vi løb en rundstrækning på 1,5 km. Eleverne på DCL løb i alt 3224 km. Det svarer til en løbetur ned gennem Europa til Venedig i Italien - og tilbage igen. Alle elever løb 8,8 km i gennemsnit på dagen.

Efter løbet var der juice til madpakken til alle.

Den Classenske Legatskole

På Den Classenske Legatskole lægger vi vægt på, at elevernes læring sikres gennem en høj faglighed, alsidige undervisningsformer og en varieret og inspirerende skoledag. Den understøttende undervisning og lektiehjælpen giver mulighed for både faglig fordybelse og alternative aktiviteter. Selv om skolen har snævre rammer, får eleverne mulighed for at bevæge sig i løbet af dagen - som en del af den faglige undervisning, som afveksling til de mere stillesiddende aktiviteter og i frikvartererne. I følge trivselsundersøgelsen “Københavnerbarometer” er det store flertal af eleverne tilfredse med skolen, undervisningen, og de er trygge i skolen.

Indlejret objekt

Den Classenske Legatskole 1970

Åben Skole

Godt vejr, bevægelse, samvær, spænding, vovemod, godt humør og konkurrence. 6. og 7. klasserne er på PlugNplay lige før påske. Her var der arrangeret fodbold, basket, volley, speedskating og parkour.