Skolernes Motionsdag 2017 på plænen ved Bispebjerg Hospital

Skolen flytter adresse midlertidigt.

Den bevaringsværdige skolebygning på Vester Voldgade fra 1889-1890 skal helhedsrenoveres og moderniseres. Derfor er elever og personale blevet genhuset i den tidligere Bispebjerg Skole på Frederiksborgvej 107. Bispebjerg Skole er hen over sommeren blevet gjort i stand, så den var klar til at modtage os med lyse og venlige lokaler. Det er er en fin gammel skole med masser af sjæl, men vi glæder os til at komme tilbage til skolen på Vester Voldgade.

Renoveringen og moderniseringen af skolen strækker sig fra august 2017 til juli 2018. Der er tale om en betydelig forbedring af indeklimaet, akustikken og elinstallationerne på skolen. Klasselokalerne lyddæmpes og males, nye døre og nye interaktive tavler. Gangarealer og trapperne lyddæmpes og males. Grupperummene udvides og toiletforholdene forbedres med en ny toiletbygning i den smalle passage mellem Vester Voldgade og skolegården. Bygningen kommer også til at rumme en elevator til alle etagerne. Læringscenteret/biblioteket udvides og nyindrettes med nye biblioteksmøbler og fordybelsesområder. Det tidligere sløjd/billedkunstlokale i nederste etage udvides og indrettes, så det i højere grad kan tilfredsstille de krav, der i folkeskolen stilles til de kreative aktiviteter, herunder det nye fag håndværk & design.

Klik på ovenstående billede og læs mere om, hvad renoveringen omfatter.

 

2. klasses scherfiginspirationer

Den Classenske Legatskole 1970

Den Classenske Legatskole har rødder i fortiden. Traditionen og det historiske tilhørsforhold er udgangspunkt for en forståelse af dens placering i forhold til tid og sted og for erkendelse af udvikling og forandring. Skolen blev stifet i 1793 for midler fra generalmajor J. F. Classens testamente. J. F. Classen havde fremstillet kanoner, krudt og kugler i Frederiksværk – produkter, som han blandt andet solgte til det danske forsvar. På baggrund af sit bekendtskab med forsvaret følte Classen, at der var behov for en skole, ikke mindst for underofficerernes børn, og det var derfor ganske naturligt, at skolen kom til huse i lokaler på 1. artilleriregiments kaserne i Strandgade. I 1895 flyttede skolen til Wildersgade, og i 1919 overtog kommunen driften af skolen. Den nuværende beliggenhed i Vester Voldgade har skolen haft siden 1938. Selv om skolen stadig har forbindelse til Det Classenske Fideicommis, er de militære bånd er for længst klippet over, og skolen drives nu som en almindelig kommuneskole, med god, solid undervisning, hvor eleverne lærer at tage hensyn til hinanden og omgivelserne, således at der gennem ansvarlighed opnås et trygt, rart og lærerigt miljø. 

Dagligt liv på Den Classenske Legatskole

DCL-byens avis

I starten af januar måned var Den Classenske Legatskole omdannet til en miniby: DCL-byen. Eleverne arbejdede i en lang række forskellige virksomheder, der producerede smykker, kosmetik, tekstiltryk, modetøj, dukker og smykker. Der var konditori med hjemmebagte kager, wellness, yoga, fittness, musikcafé, hvor elevernene spillede musik, filmstudie, biograf, naturhistorisk museum og meget mere. DCL-byen havde naturligvis også en avis, hvor eleverne skrev, redigerede og layoutede alle artikler. Avisen blev trykt i 500 eksemplarer.

Klik her for at læse avisen

 

 

 

 

Billeder fra skolen: 1890, 1891, 1910, 1917 og 1937

Åben Skole

Skolen er også ...

Åben Skole